Eimskip: Major shareholder announcement from Stefnir

Please see attached major shareholder announcement.

Attachment

  • 20211101 Flöggun EIM - Stefnir
Eimskipafelag Islands Hf (LSE:0QB3)
Gráfica de Acción Histórica
De Dic 2021 a Ene 2022 Haga Click aquí para más Gráficas Eimskipafelag Islands Hf.
Eimskipafelag Islands Hf (LSE:0QB3)
Gráfica de Acción Histórica
De Ene 2021 a Ene 2022 Haga Click aquí para más Gráficas Eimskipafelag Islands Hf.